Forskning og litteratur

Her har vi samlet viden, forskning og litteratur, som belyser forskellige aspekter af læreplaner i dagtilbud, historisk og aktuelt. Der er tekster om læring og læringsforståelser, om det pædagogiske grundlag og om, hvordan man arbejder med det. Og der er tekster, der kritisk belyser, hvad fokus på læring og læreplaner betyder i pædagogisk praksis. Der er lette tekster og podcasts. Og der er hele bøger og mere vanskelige tekster. Værsgo at gå på opdagelse:

 

Aabro, C. (2014). Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg. (C. Aabro, Ed.). Frederikshavn: Dafolo.

Ahrenkiel, A. (2014). Læreplanernes blinde vinkler. In C. Aabro (Ed.), Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg. Frederikshavn: Dafolo.

Ahrenkiel, A. (2015). Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken. In D. Klitmøller, Jacob; Sommer (Ed.), Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. København: Hans Reitzels Forlag.

Ahrenkiel, A., Nielsen, B. S., Schmidt, L., Sommer, F., & Warring, N. (2012). Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed (1. udgave). Frederiksberg: Frydenlund.

Andersen, P. Ø. (2013). Pædagogiske læreplaner, dokumemtation og evaluering. Hans Reitzels Forlag.

Andersen, P. Ø., Hjort, K., & Schmidt, L. (2008). Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik.

Biesta, G. (2011). God uddannelse i målingens tidsalder – etik, politik, demokrati. Aarhus, Klim.

Biesta, G. (2014). Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Aarhus, Klim.

Christensen, Kira Saaby; Johansen, L. (2017). Pædagogiske bestræbelser og ambivalenser i overgangen mellem børnehave og skole. Forskning i Pædagogers Profession Og Uddannelse, 1(At få øje på det pædagogiske).

Ellegaard, T. (2001). Det er ikke en sørøver! Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2001(3), 34–41.

Ellegaard, T. (2016). Pædagogik og pædagogiske miljøer. Om udfordringer og problemer i at planlægge og målrette læring. In J. J. Togsverd, Line; Rothuizen (Ed.), Pædagogiske ballader. Perspektiver på pædagogens faglighed. Kbh.: Samfundslitteratur.

Ellegaard, T., & Stanek, A. H. (2004). Læreplaner i børnehaven: baggrund og perspektiver (1. udgave). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Gadamer, H.-G. (2000). Erziehung ist sich Erziehen. Heidelberg: Kupfeldischer Verlag.

Højholt, Charlotte; Larsen, M. R. (2014). Læring som et aspekt ved børns engagementer i hverdagslivet. In C. Aabro (Ed.), Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg. Frederikshavn: Dafolo.

James, A., Jenks, C., & Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Cornwall: Polity Press.

Kampmann, J. (2004). Synliggørelse af børns interesser eller interessekamp i børnehøjde? In T. Ellegaard & A. H. Stanek (Eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Kampmann, J. (2014). For en (gen)erobring af læringsbegrebet. In C. Aabro (Ed.), Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg. Frederikshavn: Dafolo.

Lave, J. W. E. (2003). Situeret læring og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.

MBUL (Ministreriet for børn, unge og L. (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. København. Retrieved from http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Ministeriet for børn unge og ligestilling. (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. København. Retrieved from http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Plum, M. (2014). Pædagogen dokumenteret. – læreplaner, dokumentationskrav og at ordnes som pædagog. In Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession.

Regeringen. (2017). Stærke dagtilbud. Alle børn skal med i fællesskabet. København. Retrieved from http://socialministeriet.dk/media/18631/staerke-dagtilbud_publikation.pdf

Rothuizen, J. J. (2017). Pædagogikkens fortællinger. In T. A. Rømer, S. Brinkmann, & L. Tanggaard (Eds.), Uren Pædagogik 3. Aarhus: Klim.

Schmidt, C. H. (2017). En insisterende læringsdagsorden. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4.

Sommer, D. (2015). Tidligt i skole eller legende læring? Evidensen om langtidsholdbar læring og udvikling i daginstitutionen. In D. Klitmøller, Jacob; Sommer (Ed.), Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. København.

Stanek, A. H; Larsen, M.R; Mikladal, S. S (2018). Små børns hverdagsliv – situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje. Frederiksberg, Frydenlund Academic.

Togsverd, L. (2018). Læreplaner på et pædagogisk grundlag. I Mortensen, t. h. og Næsby, Torben (Ed.) Den styrkede pædagogiske læreplan. grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn, Dafolo.

Togsverd, L; Rothuizen, J. J; Jørgensen, H. H.; Weise, S. (2018). Fortællinger ruster pædagoger til læreplansarbejde. Podcast kan findes på https://bupl.dk/artikel/podcast-fortaellinger-ruster-paedagoger-laereplansarbejde/

Togsverd, L; Rothuizen, J. J; Jørgensen, H. H.; Weise, S.Viden i spil i daginstitutioner. Århus: VIA UC. Retrieved from https://www.ucviden.dk/portal/files/42374082/Rapport_Viden_i_spil_i_daginstitutioner.pdf

Togsverd, L.; Rothuizen, J. J; Jørgensen, H. H; Weise, S. (2017b). Viden om god pædagogik i spil. København: BUPL. Retrieved from https://www.ucviden.dk/portal/files/42374082/Rapport_Viden_i_spil_i_daginstitutioner.pdf

Tuft, K. (2014). Pædagogisk praksis og ren forvirring – om legen og læringens rolle i vores daginstitutioner. In L. Tanggaard, T. A. Rømer, & S. Brinkmann (Eds.), Uren Pædagogik 2. Århus: Klim.


Tilbage til Den brede lærings...