Øvelser

Hvornår har du lært noget?

Denne øvelse tager dig med på opdagelse i, hvornår du i grunden lærer noget. Det er godt at tænke over og være bevidst om, når man skal skabe pædagogiske læringsmiljøer for andre. Øvelsen kan bruges i undervisning på pædagoguddannelsen, på efter- og videreuddannelse, men den kan også bruges i en personalegruppe, der gerne vil gå på opdagelse i deres læringsforståelser og arbejde med at kvalificere det brede læringsbegreb.

Sæt jer sammen i grupper på 3-5 personer og tænk først lidt for jer selv, over en situation, hvor du kan huske, at du lærte noget. Det kan være hvad som helst: at løse ligninger eller forstå noget.

I skal nu skiftes til at fortælle om situationerne for hinanden, lytte til dem og reflektere over dem.

Til sidst laver I jeres egen læringsmodel.

I skal bruge: post-it-sedler, blyanter eller kuglepenne, store ark papir, tuscher og farver.

Brug følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg en tidtager, som er ansvarlig for at styre tiden.
 2. En af jer fortæller sin fortælling (5 min).
 3. Imens lytter og noterer resten af gruppen ord og begreber, der anerkender og beskriver kvaliteter, egenskaber, som de tænker kendetegner:
 • den, der lærte noget.
 • den eller de, der gjorde, at det var muligt at lære noget.
 • situationen, hvori det skete, og som gjorde det muligt.
 • Brug gerne post-it-sedler, hvor I skriver et ord pr. seddel. Fordel eventuelt, hvad I tager noter på, sådan at én særligt lytter efter egenskaber og kvaliteter ved den, der lærte; en anden lytter efter egenskaber og kvaliteter ved den, der gjorde det muligt at lære o.s.v.
 1. De, der har lyttet og taget noter, fremlægger nu deres sedler en efter en, (ca. 10 min) eksempelvis: ”jeg har skrevet: modig, fordi jeg hørte at den, der fortalte kastede sig modigt ud i situationen, selvom han ikke anede, hvordan det skulle gå.”
 2. Fortælleren forholder sig tavst.
 3. Knyt lidt ord til jeres noter – fortæl, hvad I har lagt mærke til og hvorfor:
 4. Fortælleren får mulighed for at kommentere det, de andre har sagt. Måske skal der tilføjes flere noter til bunken?
 5. Den næste fortæller, og runden gentager sig.
 6. Kig på jeres ord og noter og sorter dem. Er der noget, der går igen? Noget som adskiller sig helt? Er der modsætninger? Hvad ser ud til at være centralt?
 7. Tegn nu en model, der beskriver den læringsteori, I kan udvikle på baggrund af jeres erfaringer, og fremlæg den for de andre.

Jeg lærer – øvelse

Det brede læringsbegreb baserer sig på en forståelse af læring som noget, der foregår hele tiden i kraft af, at vi deltager i en social verden. Ser man læring med et bredt læringsbegreb indebærer det også en erkendelse af, at mennesker ikke nødvendigvis lærer det, andre har sat sig for at de skal lære. Det kan f.eks. godt være, at en pædagog tager børnene med i skoven for at de lære noget om efteråret og årstiderne. Men børnene gør sig med sikkerhed erfaringer med meget mere og andet end det pædagogen lige har tænkt. De gør sig formentlig en masse erfaringer med sig selv og med deres omverden: med relationer og venskaber med de andre børn; med de voksne og med sig selv. De lærer måske noget om, hvordan man kan gøre i konflikter; om hvad der kan få pædagogen til at grine; om hvad man kan gøre, hvis de voksne er sure; om hvad der tæller i børnefællesskabet; om at køre i bus; om at klatre i træer og udfordre sig selv; om sten, der er skarpe og regnorme der er bløde, o.s.v.

Denne øvelse handler om at gå på opdagelse i og reflektere over, hvad børn gør sig erfaringer med og lærer i daginstitutionens hverdagsliv. Øvelsen laves i små grupper af 3-4 personer og kan bruges i undervisning eller som udgangspunkt for diskussioner på et personalemøde.

Instruktion:

Vælg en praksisfortælling, fortalt af en pædagog. Du kan bruge en af dem, vi har stillet til rådighed på siden med cases og fortællinger, eller du kan selv komme med en.

Begynd med at læse fortællingen, som den er skrevet.

Hjælp nu hinanden med at skrive fortællingen om, sådan at den er fortalt fra barnet eller børnenes perspektiv. Skriv fortællingen ned i jeg-form, sådan som I forestiller jer, den kunne fortælles af barnet. Eksempelvis: ”I dag skulle vi i skoven og det er sjovt, fordi så skal vi køre i bus. …. ” Hold jer til fortællingen, men prøv om I kan sætte jer ind i, hvad barnet i fortællingen har mulighed for at lære og gøre sig erfaringer med?

Sammenlign nu de to historier og diskuter: Hvad lægger I mærke til? Hvad opdager I, når I fortæller, som om I var barnet?


Tilbage til Den brede lærings...