Undervisning

Vi har på denne side samlet en række ideer til, hvordan man kan arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og særligt med det brede læringsbegreb og det pædagogiske grundlag i undervisningen på pædagoguddannelsen eller på diplomuddannelsen.

Brug og lad dig gerne inspirere af de fortællinger, der ligger på siden.

Brug og lad dig også gerne inspirere af de øvelser, der ligger på siden med øvelser. Mange af dem egner sig glimrende til såvel pædagoger i efter.- og videreuddannelse som til studerende.

Andre ideer kunne være:

Lad de studerende arbejde med og undersøge forskellige teorier om centrale begreber i den styrkede pædagogiske læreplan, eks. : læring og læringsmiljø, leg, dannelse, børneperspektiver og børnefællesskaber.

Lad de studerende undersøge de centrale dokumenter i relation til den ny dagtilbudslov. Særligt dokumenterne: Stærke Dagtilbud og Master for en styrket pædagogisk læreplan er interessante og relevante, f.eks.:

  • Få de studerende til at undersøge, hvad der står, men også til at trække det frem, som de hæfter sig ved eller finder bemærkelsesværdigt.
  • Få dem evt. til at undersøge, hvad der står om leg, om børneperspektiver eller læring.
  • Tæl ords forekomster og diskuter det.
  • Lav dialogkort med udvalgte citater fra masteren og bed de studerende tale om dem.
  • Giv de studerende en tekst om at læse og afkode billeder. Bed de studerende undersøge billeder fra masteren og spørg: Hvilke læringsforståelser, børnesyn m.m. fremskrives? Få evt. de studerende til selv at tage andre billeder, der viser andre læringsforståelser og børnesyn.
  • Få de studerende til at undersøge, søge viden og begrebsmæssige forståelser af masterens centrale begreber. Lad dem fremlægge for hinanden.

Tilbage til Den brede lærings...