EMU – Overgange og sammenhænge

Overgange og sammenhænge

Emu.dk

Materialet inspirere til at forskellige typer overgange i børns liv, som kan gøres til genstand for fælles drøftelser og refleksioner. Overgange som fx fra børnehave til skole og Fra hjem til dagtilbud

https://www.emu.dk/modul/overgange-og-sammenh%C3%A6nge

Materialet er produceret af Emu – Danmarks læringsportal, men der anvendes også små cases og videoklip på denne side udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Dette materiale kan give særlig inspiration til arbejde med forældresamarbejde og tværprofessionel samarbejde.

 


Tilbage til Tværfagligt samarbejde og...