EVA: Artikel: Når første skoledag starter i SFO’en – om overgangene mellem dagtilbud, SFO og skole

Når første skoledag foregår i SFO’en

Eva.dk

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/naar-foerste-skoledag-foregaar-sfoen

Dette materiale aktualisere behovet for et godt samarbejde mellem dagtilbud og skole – så som at kende til hinandens tilgange. Dette vil ifølge, Broström og Ankerstjerne, skabe mindre utryghed for børnene i deres første møde med overgangen fra dagtilbud til skole og SFO

Dette materiale kan give særlig inspiration til arbejde med tværprofessionel samarbejde.

 


Tilbage til Tværfagligt samarbejde og...