Inspirationshæfte: Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde – Socialstyrelsen 2012

Inspirationshæfte: Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde – Socialstyrelsen 2012.

https://socialstyrelsen.dk/filer/born/faglig-ledelse-og-styring/inspirationshaefte-tidlig-indsats-og-tvaerfagligt-samarbejde.pdf

I dette materiale findes et bredt omfang af perspektiver ind i Tværfagligt samarbejde – fra metoder til forældresamarbejde, tidlig opsporing gennem samarbejde med forskellige aktuelle aktører.

Materialet har et større omfang og vil tage tid at gennemgå slavisk. Men det kan være inspirerende som oplagsværk til perspektiver op overgange med tværprofessionelt samarbejde – i relation til børns udvikling og læring.


Tilbage til Tværfagligt samarbejde og...