OECD Rapport: Starting Strong V – Transitions From Early Childhood Education and Care To Primary Education

God start – internationale forskningsperspektiver på samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

OECD (2017), Starting Strong V: Transitions for Early Childhood Education and Care to Primary Education, OECD publishing, Paris.

https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-v_9789264276253-en#page2

Dette materiale fokuserer blandt andet på den kulturelle forandring børn oplever i skiftet mellem dagtilbud og skole – herunder øget fokus på læringsaktiviteter, flere børn at forholde sig til – og færre voksne til disse børn.

Rapportens sigte er at skabe international vidensbase om børns trivsel i overgange – og har produceret forskellige effektive strategier for dette arbejde.

Rapporten i sin fulde længde er 298 sider, men vil kunne bruges til opslagsværk ift. aktuelle temaer i relation til overgangen mellem dagtilbud og skole set i et trivselsperspektiv.

 


Tilbage til Tværfagligt samarbejde og...