Rapport: Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole – EVA

Styrkede overgange – Erfaringsopsamling fra syv projektet om overgangen fra børnehave til skole og SFO.

EVA Styrkede overgange_0

Rapporten fremlægger syv projekters arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole.

I denne publikation samler Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) op på de erfaringer, som seks kommuner har gjort med at styrke overgangene og bygge bro mellem børnehave, SFO og skole.

Det finder du i publikationen er;

I den første del giver vi et samlet overblik over 12 måder at arbejde med overgange på, der går igen i de seks kommuner. Overblikket bygger på en systematisk analyse af de første 21 interviews. I den anden del har vi samlet de seks kommuners erfaringer med de syv forskellige overgangsprojekter. Denne del bygger på de afsluttende 21 interviews om erfaringerne med indsatserne. Overskrifterne i de syv kapitler er projekternes officielle navne.

 


Tilbage til Tværfagligt samarbejde og...