Differentieret forældresamarbejde

Resume

I dette indlæg finder du materiale, der kan anvendes til at diskutere differentieret forældresamarbejdet. Der indledes med forslag til litteratur om emnet, derefter er der en kort video, hvor temaet diskuteres, og afslutningsvis er der forslag til refleksionsspørgsmål.

Nøgleord

Differentieret forældresamarbejde.

Materialets karakter

Materialet består af forslag til litteratur om emnet, video hvor temaet diskuteres og spørgsmål til refleksion.

Varighed

30-60 min. + tid til at læse litteratur.

Materialet er produceret af

Materialet er udarbejdet af sektorprojektgruppen, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.

Formål i relation til læreplan

Formålet er at få viden om, hvordan differentieret samarbejde kan foregå og diskutere, hvilke overvejelser der kan gøres i den sammenhæng.

Se materialet: Differentieret forældresamarbejde

Litteratur om emnet

  • Kousholt, D. (2005). Børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og familie – Forældreperspektiver på samarbejde mellem daginstitution og hjem. I: Højholdt, C. (Red.) Forældresamarbejde – forskning i fællesskaber. København: Dansk Psykologisk Forlag.
  • Lund, P.B & Mikkelsen, M. (2018) Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet. I Mortensen, T.H. & Næsby T. (Red.) Den styrkede pædagogiske læreplan. København: Dafolo
  • Schnoor, M. (2013). Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Video

Nedenfor kan du se en samtale om differentieret forældresamarbejdet. Samtalen foregår mellem Bettina Hansen, Leder Sygehusets Børneinstitution i Slagelse og Pia Beier Lund, Specialkonsulent, Professionshøjskolen Absalon.

 

Refleksionsspørgsmål

  • Hvad kendetegner nutidens familieformer?
  • Hvilke krav og forventninger stiller forældre til daginstitutionen?
  • Er opdragelse/opvækst et privat anliggende eller et samfundsprojekt?
  • Hvordan kan forældres behov tydeliggøres?
  • Hvordan kan forældres behov mødes?
  • Hvad kræver et differentieret forældresamarbejde?

Tilbage til Forældresamarbejde