Forældresamarbejde – at bygge bro mellem børns livsverdener

Resume

I filmen “Forældresamarbejde – at bygge bro mellem børns livsverdener” kommer du tæt på hverdagen i en vuggestue. Her maler børnene – og gerne på og med hele kroppen. Deres kreative produkter bliver pakket ned i en blå kuffert, som de får med hjem. Forældrene får stillet nogle opgaver. For eksempel skal de sammen med deres børn rive avispapir i stykker. Det hele dokumenteres med tekst og billeder i en logbog for hvert barn, og på den måde skabes der forbindelse mellem institutionen og hjemmet. Filmen byder også på interviews med pædagoger og forældre om arbejdet med kufferterne. Filmen bygger på et forskningsprojekt om forældres syn på forældresamarbejdet.

Varighed

10 minutter.

Materialet er produceret af

Svend Rossen og Søren Smidt, Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC).

Formål i relation til læreplan

Filmen giver eksempler på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Se filmen

 


Tilbage til Forældresamarbejde