Forældresamarbejde og inklusion

Resume

De senere år har der været et tiltagende fokus på udvikling af mulighederne for at skabe en inkluderende folkeskole. Som en del heraf har der mange steder været arbejdet med at udvikle indsatserne omkring forælderinvolvering og -samarbejde. For at bidrage til udviklingen af disse indsatser har Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning bedt en række forskere om at skabe en afdækning af viden omkring forældresamarbejde og inklusion med særligt fokus på fire temaer:

  • Forældre som ressource (medborgerskab)
  • Skole-hjem-samarbejde (betydninger for faglig og social udvikling og trivsel)
  • Forældreopbakning i forhold til inklusion (holdningsændring og børnesyn)
  • Samarbejde med forældre om børn i vanskeligheder/børn med særlige behov.

Nøgleord

Forældresamarbejde og inklusion, forældre som ressource, skole-hjem-samarbejde, børn i vanskeligheder/børn med særlige behov.

Materialets karakter

Forskningsrapport.

Materialet er produceret af

Rapporten er udarbejdet på RUC i 2014 af Røn Larsen, Maja; Akselvoll, Maria Ørskov; Jartoft, Vibeke; Knudsen, Hanne; Kousholt, Dorte; Kløvborg Raith, Johanne.

Link til materialet

Du kan læse rapporten her: Forældresamarbejde og inklusion – afdækning af et vidensfelt i bevægelelse


Tilbage til Forældresamarbejde