Forældresamarbejde og kommunikation

Resume

I dette indlæg finder du materiale, der kan anvendes til at diskutere kommunikationens betydning for forældresamarbejdet. Der indledes med forslag til litteratur om emnet, derefter er der to korte videoer, hvor temaet diskuteres, og afslutningsvis er der forslag til refleksionsspørgsmål.

Nøgleord

Forældresamarbejde, kommunikation.

Materialets karakter

Forslag til litteratur, videoer og refleksionsspørgsmål.

Varighed

30-60 min. + tid til at læse litteratur.

Materialet er produceret af

Sektorprojektgruppen, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.

Formål i relation til læreplan

Formålet er at få viden om kommunikationens betydning for forældresamarbejdet.

Se materialet: Forældresamarbejde og kommunikation

Litteratur om emnet

  • BAKSPEJLET – forskning og ny viden om dagtilbud (2017) Forældresamarbejde.
  • Danmarks Evalueringsinstitut (2016) Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner.
  • Danmarks Evalueringsinstitut (2017) Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet.
  • Jensen, E. & Jensens, H. (2007) Professionelt forældresamarbejde. København: Akademisk Forlag.
  • Smidt, S., & Krogh, S. (2015) Forældresamarbejde der virker. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Video

Nedenfor kan du et en samtale om kommunikationens betydning for forældresamarbejdet. Samtalen foregår mellem Bettina Hansen, Leder Sygehusets Børneinstitution i Slagelse og Pia Beier Lund, Specialkonsulent, Professionshøjskolen Absalon.

 

I det efterfølgende kan du høre Anne Dahl, næstformand i bestyrelsen, Sygehusets Børneinstitution i Slagelse fortælle et eksempel på velfungerede forældresamarbejde.

Refleksionsspørgsmål

  • Diskuter forskellen på vejledning og samtale.
  • Diskuter, hvordan der kan kommunikeres differentieret med forældre (sprog, etik, kropssprog mm.).
  • Hvordan kan man skaffe tid og rum til at drøfte barnets udvikling, læring og trivsel sammen med forældrene?
  • Opstil etiske principper for, hvilke emner der tales om forskellige steder (garderobe, indkaldt møde osv.).
  • Hvordan kan forældrenes rolle som eksperter i deres børns liv respekteres, samtidig med at der gives plads til pædagogens faglighed?

Tilbage til Forældresamarbejde