Litteratur og forskning

Her har vi samlet centrale tekster, som belyser forskellige aspekter af forældresamarbejde i dagtilbud, historisk og aktuelt. Der er f.eks. tekster om familiens hverdagsliv, institutionelle betingelser og børnefællesskaber. Der er tekster, der viser det gode eksempel på forældresamarbejde og tekster, der forholder sig kritisk til det. Materialet har forskellig karakter, og du finder således både forskning, bøger, artikler og podcasts.  I forlængelse af denne litteraturliste kan du se en udvidet litteraturliste, og du har ligeledes mulighed for selv at søge yderligere materiale, f.eks. via Forskningsdatabasen.dk. Værsgo at gå på opdagelse:

Alasuutari, M., Markström, A-M. & Vallberg-Roth, A- C. (2014) (eds.): Assessment and Documentation in Early Childhood Education. London & New York: Routledge, part III: Focus on parenthood

Alasuutari, M. (2009): What is so funny about children? Laughter in parent-practitioner interaction. International Journal of Early Years Education, 17 (2), 105-118

Andersen, P. Ø (2018). Følelser og pædagogik i samfundsteoretisk perspektiv. København: Hans Reitzel Forlag

Aagre, W. (2011). Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler?. I: Gjems, L. & Løkken, G. (red.): Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. 176-201. Oslo: Cappelen Damm

Bach, D. (2016). Ambitious parents as ideal or disorder: doing good parenthood in Denmark and Singapore. Sparrman A.; Westerling A.; Lind J.; Dannesboe K. I. (ed). Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement, (pp. 53-64) Palgrave Macmillan

Bregnbæk, S. Arent, A., Martiny-Bruun A., Jørgensen, N. J. (2017). Statens eller familiens børn? Tvang og omsorg i mødet mellem nytilkomne familier og danske daginstitutioner. Tidsskriftet Forskning i Pædagogers profession og uddannelse, 1 (2): 53-67

Børn & Unge Podcast. Pædagogikken rykker ind i familien. BUPL: https://bupl.dk/artikel/ny-podcast-paedagogikken-rykker-familien/

Dannesboe, K. I.; Krab, J.; Kryger, N. et al. (2015). Redaktionelt forord. Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Temanummer: Institution og familie, 4, 2-6

Dencik, L., Bäckström, K. & Larsson, E. (1988). Barnets två världar. Falköping, Esselte Studium

Desforges, C. & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: a literature review. 102. Department for Education and Skills. Nottingham: DfES Publications

Ejrnæs, M.; Monrad, M. (2013). Profession, holdning & habitus: Forholdet mellem pædagogers og forældres holdninger til pædagogiske spørgsmål i daginstitutioner. Dansk Sociologi, 24(3), 62-83, 110-111

Gilliam, L., Gulløv, E. (2014). Civilisering og distinktioner: med Norbert Elias i børnehave og skole. Tidsskrift for professionsstudier, 24 (1), 6-14

Gulløv, E. (2018). Diskussionen om opdragelse – om ansvar, autoritet og balancer. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 2 (2): 6-19

Grumløse, S. P. (2017). Den gode barndom. København: Hans Reitzel Forlag

Hostrup, M. N. (2014). Forældresamarbejde. I: Inkluderende dagtilbudspædagogik Akademisk Forlag. (173-185)

Højholt, C., Larsen, M. R. & Stanek, A. (2007). Børnefællesskaber – om de andre børns betydning. At arbejde med rummelighed og forældresamarbejde. København: Børn & Unge

Højholt, C. (ed.) (2005). Forældresamarbejde – forskning i fællesskab. København: Dansk Psykologisk Forlag

Jensen, N. R., Petersen, K. E. & Wind, A. K. (2012). Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder. Danmarks Pædagogiske Universitet. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Karlsson, I., & Simonsson, M. (2008). Preschool work teams’ view of ways of working with gender – parents’ involvement in “know-how” processes. Early Childhood Education Journal, 36(2), 171-177

Kristensen, J. E & Bayer, S. (2015a). Kamp og status. De lange linjer i børnehaveinstitutionens og pædagogprofessionens historie 1820 til 2015. København: U Press

Kristensen, J. E & Bayer, S. (2015b). Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikker 1870 til 2015. København: U Press

Kousholt, D. & Berliner, P. (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Forældreinddragelse. VIDA-forskningsserien 2013:06. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Kousholt, Dorte (2014). Samarbejde mellem pædagoger og forældre – set fra familiers hverdagsliv. Jensen, A. K. (red.). Morgendagens pædagoger: grundlæggende viden og færdigheder pp. 119-133. København: Akademisk Forlag

Lindberg, S. (2011): Mellem hjem og børnehave: en undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel. København: Børnerådet

Lund, P. B. & Mikkelsen, M. (2018). Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet. I: Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo

Kjær, B.; Bach, D.; Dannesboe, K. I. (2018). Pædagogen som familievejledere. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2018, 2 (2), 32-47

Lareau, A. (2000) Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary Education. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc.

Larsen, V. (2017). Forældresamarbejde i et multikulturelt perspektiv. Gravesen D. T. (red.). Pædagogik i skole og fritid (pp. 211-221). København: Hans Reitzels Forlag

Larsen, M. R. (2011). Forældresamarbejde – dilemmaer og betingelser. I: Jensen, A. K. & Meyer, V. T. (red.). Pædagogens bog om individ, institution og samfund. København: Akademisk Forlag

Larsen M. R. (2005). Perspektiver på de institutionelle betingelsers betydning for forældresamarbejde. I Højholt, C. (ed.) (2005). Forældresamarbejde – forskning i fællesskab. København: Dansk Psykologisk Forlag

Lee, E. (2014). Experts and parenting culture. In Lee, E; Bristow, J.; Faircloth, C. & Macvarish, J. Parenting culture studies. New York: Palgrave MacMillan

Palludan, C (2012). Skolestart – et følsomt forældrearbejde. I Dannesbo, K. I., Kryger, N., Palludan, C. & Ravn, B. (2012). Hvem sagde samarbejde? Et hverdagslivsstudie af skole-hjem-relationer (pp.21-54). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Schadler, C. (2014): Key practices of the transition to parenthood: The everyday figurations of parents’ and children’s bodies and personalities through the lens of a new materialist ethnography. Current Sociology, Vol 61 (1), 114-131

Schmidt, L. S. K. (2018). Professionshøjskoler – spørgsmålet om videnscirkulation og inddragelse af studerende. Tidsskrift for professionsstudier, (26), 54-61

Schmidt, L. S. K. (2017). Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik

Simonsson, M. & Markström, A. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (12), 1-18.

Strandell, H. (2012). Policies of Early Childhood Education and Care: Partnerships and individualization. I Kjørholt, A.T. & Qvortrup, J. (Eds.): The Modern Child and the Flexible Labour Market. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan

Udvidet litteraturliste forældresamarbejde 2018


Tilbage til Forældresamarbejde