Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Resume

VIVE har med denne undersøgelse tilvejebragt praksis- og forskningsorienteret viden om målrettede sociale indsatser i dagtilbud med særligt fokus på praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og henholdsvis forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører.

VIVE har gennemført en undersøgelse bestående af to analysedele:

1. En systematisk forsknings- og litteraturkortlægning
2. En systematisk afdækning af kommunale praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og henholdsvis forældre, sundhedsplejen, socialrådgivere og frivillige aktører.

Rapporten indeholder bl.a. en præsentation af 13 konkrete eksempler på praksis for samarbejde i danske kommuner samt vurdering af, i hvor høj grad de udvalgte praksisser for samarbejde kan betegnes som lovende praksis.
Der er fokus på de fire aktørgrupper forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører, fordi de indgår i Socialstyrelsens initiativ ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”, som undersøgelsen skal anvendes i relation til. I undersøgelsen indgår data fra en forsknings- og litteraturkortlægning, hvor der med udgangspunkt i opstillede inklusions- og eksklusionskriterier er foretaget en systematisk søgning i 11 databaser og på 17 hjemmesider. Endvidere indgår data fra 11 interview med centrale interessenter på området, en telefonisk survey blandt kommunale dagtilbudschefer og telefoninterview med ledere og fagprofessionelle med indgående viden og erfaring med 13 udvalgte praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og de fire aktørgrupper.

Emne

Samarbejde mellem dagtilbud og henholdsvis forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører.

Nøgleord

Forældresamarbejde, kommunal praksis, sociale indsatser.

Materialet er produceret af

VIVE for Socialstyrelsen i 2018.

Link til materialet

Du kan læse rapporten her


Tilbage til Forældresamarbejde