Pædagogens kompetencer i forhold til forældresamarbejdet

Resume

I dette indlæg finder du materiale, der kan anvendes til at diskutere, hvilke kompetencer pædagogen skal have for at varetage forældresamarbejdet. Der indledes med forslag til litteratur om emnet, derefter er der to korte videoer, hvor temaet diskuteres, og afslutningsvis er der forslag til refleksionsspørgsmål.

Nøgleord

Pædagogens kompetencer, forældresamarbejde.

Materialets karakter

Litteratur, videoer og refleksionsspørgsmål.

Varighed

30-60 min. + tid til at læse litteratur.

Materialet er udarbejdet af

Sektorprojektgruppen, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.

Formål i forhold til den styrkede læreplan

Formålet er at få viden om og diskutere, hvilke kompetencer pædagogen skal have for at kunne varetage forældresamarbejdet.

Se materialet: Pædagogens kompetencer i forhold til forældresamarbejdet

Litteratur om emnet

  • Højholt C. (2005) Forældresamarbejde – forskning i fællesskaber. København: Dansk psykologisk Forlag.
  • Lund, P.B & Mikkelsen, M.(2018) Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet. I Mortensen, T.H. & Næsby T. (Red.) Den styrkede pædagogiske læreplan. København: Dafolo.
  • Palludan, C. (2012) Skolestart – et følsomt forældrearbejde. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
  • Schmidt, L. S. K., & Stender Petersen, K. (2017) Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejdet. Professionshøjskolen Absalon.

Video

I følgende videoklip kan du se 2 samtaler om pædagogens kompetence i forældresamarbejdet. Samtalerne foregår mellem Anne Dahl, næstformand i bestyrelsen, Sygehusets Børneinstitution i Slagelse, Bettina Hansen, Leder Sygehusets Børneinstitution i Slagelse og Pia Beier Lund, Specialkonsulent, Professionshøjskolen Absalon:

 

 

Refleksionsspørgsmål

  • Hvilke forventninger har du som pædagog/pædagogstuderende til forældresamarbejdet?
  • Hvilke forventninger oplever du, at forældrene har til samarbejdet?
  • Hvilke kompetencer er vigtige at have for at varetage forældresamarbejdet?
  • Se desuden dette diskussionsoplæg, udarbejdet på baggrund af forskningsprojektet “Pædagogers rolle i forældresamarbejdet”.

Tilbage til Forældresamarbejde