Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde

Resume

Relationer og grænsedragninger mellem daginstitution, hjem og skole er udforsket i denne rapport, og der ses på hvordan samarbejdet mellem pædagog og forældre er sammenvævet med politikker og aktørers forståelser og ageren.
Daginstitution og hjem bliver aktuelt set som læringsarenaer, og idealer omkring dette gives modsætningsfyldt betydningsindhold. Krav om tidlig læring får således betydninger for, hvad der anerkendes som et godt samarbejdet mellem pædagog og forældre, og hvad der ikke gør. Der er både fokus på makro-politikker samt mikro-politikker, dvs. de ”små” hverdagslivspolitikker såsom lokale pjecer til forældre om, hvad de forventes at gøre i forhold til børnenes hverdag i institutionen. Pædagoger og forældre etablerer til dagligt sociale positioner i forhold til hinanden, og deriblandt har de forskellige forventninger til, hvordan børn og deres hverdag udformer sig mest meningsfuldt.

Nøgleord

Forældresamarbejde, politikker, læring.

Materialets karakter

Forskningsrapport og podcast.

Materialet er produceret af

Lene S. K. Schmidt og Kitt S. Pedersen, Professionshøjskolen Absalon.

Link til materialet

Du kan læse om projektet “Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde” og høre denne podcast.


Tilbage til Forældresamarbejde