Samarbejde om sprog

Resume

Dette materiale består af et inspirationskatalog og en film “Sprog er en gave” med idéer og værktøjer til sprogstimulerende aktiviteter, som forældre til tosprogede kan lave sammen med deres børn. Mappen kan bruges af dagtilbud, dagpleje mv. Personale i dagtilbud kan for eksempel præsentere aktiviteterne i inspirationskataloget på forældremøder og til samtaler med forældrene.
Der er flere af aktiviteterne i inspirationskataloget, som lægger op til, at de kan tilpasses i forhold til de temaer, der arbejdes med i dagtilbuddet. På den måde kan forældrene bygge videre på det sprogarbejde, der laves i dagtilbuddet.

Nøgleord

Forældresamarbejde, sprog, tosprogede børn.

Materialets karakter

Inspirationskatalog og video.

Materialet er produceret af

Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Formål i forhold til læreplan

Materialet relaterer sig til læreplanstemaet “Kommunikation og sprog”.

Link til materialet

Du kan læse inspirationsguiden “sprog er en gave” her og se filmen nedenfor:

I det efterfølgende link kan du se eksempler på, hvordan der arbejdes med “sprog er en gave” i Lyngby-Taarbæk kommune.


Tilbage til Forældresamarbejde