Sammen om digital dannelse

Resume

I dette materiale gives der idéer til at arbejde med børns digitale dannelse og redskaber til dialogen med børnenes forældre om digital dannelse.

Nøgleord

Forældresamarbejde, digital dannelse.

Materialet er produceret af

EVA for Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Link til materialet

Du kan læse materialet Sammen om digital dannelse her. Det er målrettet den kommunale forvaltning, det pædagogiske personale i dagtilbud og forældre til børn i dagtilbud.


Tilbage til Forældresamarbejde