Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole

Resume

På dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet er der en stigende opmærksomhed på, at børnene oplever gode overgange fra børnehave til SFO og skole. EVA har fulgt seks kommuners arbejde med et styrket fagligt samarbejde og peger på 12 måder at arbejde med overgange på. Flere af punkterne har fokus på, hvordan forældrene kan inddrages i processen.

Nøgleord

Forældresamarbejde, overgange.

Materialet er produceret af

EVA

Link til materialet

Du kan læse publikationen her.


Tilbage til Forældresamarbejde