Styrket fokus på børns læring

Resume

Forsknings- og udviklingsprojektet “Styrket fokus på børns læring” blev igangsat i 2017. Formålet med projektet var at styrke den tidlige indsats og dagtilbuddenes læringsmiljøer med fokus på alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i børnefællesskaber.
Med projektet ønskede man også at finde nye veje til, hvordan forskningsviden kan omsættes meningsfuldt og bruges af pædagogisk personale til at styrke stimulerende læringsmiljøer.
43 dagtilbud i otte kommuner arbejdede som led i projektet med at omsætte forskningsviden til lokal praksisudvikling inden for to delprojekter:

  • Styrket fokus på børns læring gennem et kvalificeret og differentieret forældresamarbejde
  • Styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer for alle børn

Den styrkede pædagogiske læreplan dannede afsæt for praksisudviklingen.

Nøgleord

Børns læring, kvalificeret og differentieret forældresamarbejde, læringsmiljøer.

Materialets karakter

To inspirationskataloger, otte indsatsbeskrivelser, tolv redskaber og fire film.

Materialet er produceret af

Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Link til materialet

denne side kan du bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet “Styrket fokus på børns læring”.


Tilbage til Forældresamarbejde