Case øvelse om børns indflydelse og deltagelsesmuligheder i forbindelse med pædagogisk organisering i hverdagen

Kort resumé

Dette materiale er et forslag til en øvelse/aktivitet med studerende i forbindelse med undervisning. Øvelsen tager afsæt i en konstrueret case der præsenterer en hverdagssituation i forbindelse frugtsamling om eftermiddagen, og som skal vise billedet af en kompleks og dilemmafyldt situation, hvor hensyn og læringsmuligheder for enkelte børn kan blive til svære deltagelsesmuligheder for andre.

For bedst muligt at kunne håndtere det pædagogiske dilemma bliver de studerende således med udgangspunkt i casen bedt om at se situationen fra 4 forskellige positioner/perspektiver og vil gennem øvelsen blive bedt om at omskrive casen med afsæt i alle 4 perspektiver således casen bliver en fortælling, hvor selvsamme frugtsituation håndteres på en anden måde med afsæt i deres refleksioner over deltagelses – og læringsmuligheder.

Nøgleord:

Børneperspektiver, deltagelsesmuligheder, dilemma, trivsel, organisering, børneinddragelse, indflydelse, meningsskabelse

Materialets karakter:

Beskrivelse af Caseøvelse/aktivitet til studerende herunder hvilke materialer der skal bruges.

Materialet kan bruges som det er beskrevet eller man kan lade sig inspirere af det, justere det eller supplere med andet efter behov.

Emne:

Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer

Varighed:

60 minutter

Materialet er produceret af:

Sektorprojektgruppen Københavns Professionshøjskole

Sammenhæng med læreplanstemaer:

Pædagogiske forudsætninger og refleksioner over etableringen af læringsmiljøer, der skaber muligheder for at understøtte børns alsidige personlige og sociale udvikling, samt mulighed for at skabe gode betingelser for at børn kan ytre sig og få indflydelse i kulturelle og æstetiske fællesskaber.

Link til materialet:

Caseøvelse om perspektivskifte i temaet faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer


Tilbage til Faglig ledelse og...