Gulvaktivitet om pædagogiske værdier og prioriteringer i organisering af pædagogisk arbejde

Kort resumé:

Dette materiale er et forslag til en aktivitet med studerende i forbindelse med undervisning. Aktiviteten foregår på gulvet, hvor 4 felter illustrerer hvor enig eller uenig de studerende er med forskellige udsagn alt efter, hvilket felt de placerer sig i. De studerende får i denne aktivitet mulighed for både individuelt og i fællesskab at sætte ord på/argumentere for deres valg og samtidig også mulighed for at skifte mening.

Denne aktivitet lægger således op til, at de studerende nysgerrigt og anerkendende udforsker og reflekterer over, hvilke værdier de selv og deres medstuderende er styret af i relation til at skulle prioritere noget fremfor noget andet, når man som personale i samarbejde med den faglige ledelse skal organisere det pædagogiske arbejde og samarbejde i relation til eksempelvis den styrkede læreplan.

Nøgleord:

Pædagogiske prioriteringer, holdninger, værdier, kulturmøde, dilemmaer, refleksion, faglig ledelse, organisering af læringsmiljø

Materialets karakter:

Et forslag til en aktivitet på gulvet hvor studerende placerer sig i et felt der angiver hvor enig eller uenig de er med forskellige udsagn, som underviser præsenterer.

Materialet kan bruges som det er beskrevet eller man kan lade sig inspirere af det, justere det eller supplere med andet efter behov.

Emne:

Faglig ledelse og organisering af lærinsmiljøer

Varighed:

30-45 minutter

Materialet er produceret af:

Sektorgruppen på Købehavns Professionshøjskole

Formål (i relation til læreplanen):

  • at skærpe de studerendes generelle refleksionsevner i forbindelse med pædagogisk arbejde også i relation til arbejdet med den styrkede læreplan
  • at de studerende får øje på, kan reflektere over og argumentere for hvilke værdier og pædagogiske prioriteringer der skal/kan ligge til grund eller være styrende for det pædagogiske arbejde, samt de muligheder og begrænsninger der er i, at vi har forskellige holdninger og værdier i pædagogisk arbejde
  • at de studerende får øje på, at man gennem nysgerrig og anerkendende tilgang med refleksioner over og drøftelser med hinanden kan nærme sig forståelse for hinanden og flytte sig i forhold til eget udgangspunkt uden nødvendigvis at gå på kompromis med egne holdninger og værdier
  • At de studerende reflekterer over dilemmaer i forbindelse med at arbejde med den styrkede læreplan i en travl og kompleks hverdagspraksis

Link til materialet:

Gulvaktivitet om værdier og prioriteringer i pædagogisk arbejde med den styrkede læreplan


Tilbage til Faglig ledelse og...