Litteratur-, video- og redskabsforslag

Bidrag tilføjet af Henriette Jæger

Kort resumé:

Dette materiale indeholder henholdsvis litteratur, video- og redskabsforslag, hvoraf udvalgte dele kan benyttes til undervisningen indenfor temaet Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer.

Materialets karakter:

Noget af litteraturen i materialet kan med fordel læses sammen med de studerende, andet har i højere grad karakter af baggrundsviden henvendt til underviseren. Litteraturen tilgodeser både et redegørende, et uddybende samt et mere kritisk perspektiv ift. det overordnede tema.

De konkrete redskaber, som er udviklet af EVA, kan de studerende gives kendskab til og/eller direkte arbejde med i undervisningen.

Videomaterialet kan inddrages direkte i undervisningen.

Materialet er produceret af:

Sektorgruppen på Københavns Professionshøjskole.

Link til materialet:

Litteratur-, video- og redskabsforslag (Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer)


Tilbage til Faglig ledelse og...