Mads & monopolet om dilemmaer i faglig ledelse

Resume:

Hvad sker der, når faglig ledelse ’sker’? Hvad oplever de involverede partere som besværligt, dilemmafyldt, vanskeligt? Hvordan ’giver’ og ’tager’ man som faglig leder og pædagogisk personale den faglige ledelses vejledning og faglig rådgivning af medarbejdere? Hvordan lykkes man som faglig leder med også at kunne agere pædagogisk fagligt mod at gøre ”den anden selvstændig” og vurdere og definere, hvornår og hvordan det bliver muligt at skabe muligheder for, at personalet kan diskutere, hvad de mener et godt børneliv er?

Denne øvelse handler om at forholde sig til dilemmaer i faglig ledelse i en uddybende samtale med hinanden som gruppe og hold med afsæt i egne erfaringer og faglige refleksioner.

Nøgleord:

Faglig ledelse, perspektivskifte, samarbejde, holdninger, værdier, dilemmaer

Materialets karakter:

Et forslag til en refleksions- og diskussionsøvelse, hvor de studerende forholder sig til dilemmaer i stil med Mads & monopolet

Emne:

Faglig ledelse og organisering af læringsmiljø

Varighed:

45-90 min.

Materialet er produceret af:

Sektorgruppen på Københavns Professionshøjskole

Formål i relation til læreplanen:

Formålet med materialet er, at den studerende på sigt og i sine praktikker bliver bedre til på den ene side at opdage, afdække og forholde sig til de forskellige opfattelser og synsvinkler, som er tilstede i den faglige ledelse af og samarbejdet om implementering af ny styrket læreplan og på den anden side selv aktivt tager stilling i denne drøftelse og formulerer holdninger, værdier og analyser.

Link til materiale:

MONOPOLET OM FAGLIG LEDELSE


Tilbage til Faglig ledelse og...