Når ledelse børnene? Ligheder og forskelle i perspektiver på faglig ledelse

Resume:

Denne øvelse består i at se en kortere dokumentarfilm om faglig ledelse, som efterfølgende kan blive gjort til genstand for analyse ud fra forskellige deltagerperspektiver – samt en refleksion over disse perspektiver og filmen som faglig formidling.

Nøgleord:

Faglig ledelse, perspektivskifte, samarbejde, holdninger, værdier, dilemmaer

Materialets karakter:

I den kortere dokumentarisk film Når ledelse når børnene, UCC Videoportal, Videopædagogisk grundbog 2018, følger vi hverdagen i en vuggestue på Vesterbro, hvor pædagogiske fagfolk, faglige ledere og pædagogisk personale drøfter og tager stilling til hvordan de arbejder med ar implementere arbejder med læreplanstemaer i krydsfeltet mellem nationale krav og lokale hensyn, voksnes intentioner og børns perspektiv, ledelsens opgave og målsætning og det pædagogiske personales opgaver og målsætning.

Filmen viser klip fra hverdagen med børnene, ledelse og personales intentioner og forventninger, ledelsens faglige ledelse af pædagogisk personale samt en pædagogfaglig eksperts faglige vurdering.

Helt overordnet tematiserer filmen faglig ledelse i pædagogisk praksis, men filmen anlægger også forskellige perspektiver på faglig ledelse, som rummer nogle ligheder og forskelle, der både står tydeligt frem, mens andre blot antydes.

Emne:

Faglig ledelse og organisering af læringsmiljø

Varighed:

45-90 min., (Film: 8.26 min.)

Materialet er produceret af:

Sektorgruppen på Københavns Professionshøjskole

Formål i relation til læreplanen:

At de studerende med afsæt i en kortere dokumentarisk film fra pædagogiske praksis får indsigt i og mulighed for at reflektere over og tage kritisk stilling til, hvordan faglige ledere og pædagogisk personale i tæt samspil skaber gode pædagogiske læringsmiljøer i relation til læreplanstemaerne gennem mødeaktivitet, personaledage, observationer, kollegial sparring og refleksion.

Link til materiale:

NÅR LEDELSE NÅR BØRN

Dokumentar:

 


Tilbage til Faglig ledelse og...