Workshop: Visioner for organisering af læringsmiljø

Resume:

Denne øvelse består i en workshop, hvor studerende både bliver inspireret til, hvordan man kan organisere et læringsmiljø, men også forholder sig kritisk til organiseringsprincipper, mål og værdier, så de kan indgå i arbejdet med at formulere konkrete handlinger og forslag ud fra fælles visioner i både en kreativ formidling og formel dokumentationsform.

  1. I den første del arbejder de studerende med at læse, analysere og formidle konkrete beskrivelser fra den pædagogiske hverdag eksemplificeret ved artikler om andres konkrete erfaringer fra praksis.
  2. I den anden del skal de studerende forestille sig deres drømmeinstitution og beskrive værdier og formulere konkrete forslag til handling ud fra egne visioner i den skabelon, som anvendes til planlægning af nye institutioner.
  3. I den tredje del formidler de studerende deres visioner til medstuderende på holdet.

Nøgleord:

Organisering af læringsmiljø, formidling, dokumentation, perspektivskifte, samarbejde, holdninger, værdier, dilemmaer, vision,

Materialets karakter:

De studerende skal læse og drøfte en række korte artikeltekster om organisering af læringsmiljø i praksis, de skal formulere egne idéer, principper og metoder til organisering samt kreativt formidle deres forslag til medstuderende.

Emne:

Organisering af læringsmiljø

Varighed:

120-180 min. min.

Materialet er produceret af:

Sektorgruppen på Københavns Professionshøjskole

Formål i relation til læreplanen:

Formålet med materialet er, at den studerende både bliver inspireret til, hvordan man kan organisere et læringsmiljø, men også forholder sig kritisk til organiseringsprincipper, mål og værdier, så de på sigt kan indgå i arbejdet med at formulere konkrete handlinger og forslag ud fra fælles visioner – inden for rammerne af ny styrket læreplans grundlag og temaer, der kan udgøre både inspiration og faglig argumentation.

Link til materiale:

WORKSHOP ORGANISERING

ARTIKLER OM ORGANISERING AF FÆLLESSKABER

SKABELON TIL VISION

 


Tilbage til Faglig ledelse og...