Evaluerende pædagogisk praksis i dagtilbud

Gennem evaluering og dokumentation skabes ny viden, der bidrager til at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og til at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. EVA sætter spot på, hvad forskningen siger om evaluerende pædagogisk praksis, og inspirerer til arbejdet med evaluering af jeres pædagogiske praksis.

Formålet med denne forskningskortlægning er at undersøge, hvad der karakteriserer evaluerende pædagogisk praksis i dagtilbud, og hvordan det pædagogiske personale kan arbejde med dokumentation og evaluering. Formålet er at give et overblik over eksisterende viden om, hvordan en evaluerende pædagogisk praksis i dagtilbud kan bidrage til at skabe pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet,
der gavner børnenes trivsel, læring og udvikling.

Forskningskortlægningen ser nærmere på de seneste ti års forskning gennem 42 udvalgte studier fra Skandinavien og en række andre lande. Kortlægningen indgår i en række af kortlægninger, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører for Børne- og Socialministeriet i perioden 2017-20 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Nøgleord

Evaluering, dokumentation og refleksion i den pædagogiske praksis.

Materialet er produceret af

Danmarks Evalueringsinstitut, 2018

Link til materialet

Link til forskningskortlægnin

 

EVA’s hjemmeside om dokumentation og evaluering: www.eva.dk/dagtilbud-boern/evaluerende-paedagogisk-praksis

 


Tilbage til Dokumentation og...