Litteratur til det nationale modul for dagtilbudspædagogik

Forskningskortlægning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens nationale modul ”Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik”

Opdatering, november 2018

Denne opdatering af ”Forskningskortlægning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens nationale modul ”Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik” er igangsat af Pædagoguddannelsens Ledernetværk og udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af Torben Næsby (UCN), Kim Jerg (UCSYD), Mette V. Lyndgaard (UCL), Chrisstina Munck (KP), Anette Boye Koch (VIA) og Kirsten Rigboldt (Absalon). Endvidere har Tine Dalgaard (UCL) været tilknyttet arbejdsgruppen som projektleder og facilitator.

Opdateringen retter sig mod forskningskortlægningens del 2 (Næsby et al, 2014, s.10):  ”Resultater fra kortlægningen: Litteratur anbefalet af UC-undervisere, nordiske og danske eksperter”.

Opdateringen er udvidet i forhold til det oprindelige kommissorium på den måde, at der tages højde for de aktuelle læringsmål for det nationale modul (2018) og opdateringen inddeles alfabetisk i en generel kategori, der omfatter referencer, der går på tværs af de tre læringsmål og ud over modulet, og tre kategorier, der følger de tre læringsmål.

I kortlægningen er dokumentation og evaluering omfattet i relation til læringsmål 1

Nøgleord

Nationalt modul til pædagoguddannelsen; dokumentation; evaluering; dagtilbudsspecialisering

Materialets karakter

Oversigt over anbefalet litteratur til specialiseringen i dagtilbudspædagogik. Kan anvendes af undervisere til udvikling af undervisning, planlægning af litteratur til studerendes læsning og af praktikere, der søger nyeste viden inden for området.

Materialet er produceret af

En arbejdsgruppe, bestående af Torben Næsby (UCN), Kim Jerg (UCSYD), Mette V. Lyndgaard (UCL), Chrisstina Munck (KP), Anette Boye Koch (VIA) og Kirsten Rigboldt (Absalon). Endvidere har Tine Dalgaard (UCL) været tilknyttet arbejdsgruppen som projektleder og facilitator for Pædagoguddannelsens Ledernetværk

 

2018.11.01 Opdateret forskningsoversigt Det nationale modul Dagtilbud


Tilbage til Dokumentation og...