Tegn på læring

Tegn på læring II kan hjælpe jer med at foretage systematiske evalueringer af den pædagogiske praksis i jeres dagtilbud. Materialet henvender sig til både ledelse og pædagogisk personale.

Download fra EMU  https://www.emu.dk/modul/tegn-p%C3%A5-l%C3%A6ring-ii?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=06.02.2019

Tegn på læring II består af tre skemaer, der gennem nogle centrale arbejdsspørgsmål kan hjælpe jer med at:

  • prioritere evalueringsfokus på baggrund af viden om børnene, faglig viden og læreplansmål
  • evaluere det pædagogiske læringsmiljø løbende og systematisk, så I sikrer en god sammenhæng mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • skabe overblik over den løbende evaluering, jeres læring og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø i relation til målene i jeres læreplan.

Bagest i materialet kan I finde to eksempler på hhv. en daginstitutions og en dagplejes arbejde med og udfyldelse af skemaerne i materialet.

Bag om materialet

Tegn på læring II er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2018. Materialet er en opdateret version af Tegn på læring, som udkom i 2008.


Tilbage til Dokumentation og...