Udvikling af evalueringskultur. Kvalitet i dagtilbud og undersøgelsesmetoder

Materialet består af powerpoints til anvendelse i undervisning på det nationale modul, hvor læringsmål 3 er: At den studerende kan reflektere over, kritisk og etisk ansvarligt forstå og anvende forskellige undersøgelsesmetoder – herunder evidensbaserede metoder – der undersøger og udvikler vidensgrundlaget for pædagogisk praksis.

Med afsæt i forskning og viden om kvalitet  i dagtilbud ledes frem mod refleksioner over, hvad der skaber denne viden, og hvordan vi kan undersøge de metoder,  der anvendes i praksis. Den kritiske undersøgelse af metoder og koncepter bidrager til refleksioner over evalueringskulturen i dagtilbud.

Der lægges op til en opgave, de studerende skal løse i grupper og fremlægge resultatet af på holdet: En undersøgelse af evidens for en given metode/ et pædagogisk koncept gennem at anvende formelle og hierarkiske spørgsmål eller gennem at anvende SFI-værktøjet “Lovende praksis” (her omsat til dagtilbud).

Der præsenteres også en kort vejledning til øvelse i observation med udvalgte dele af måleværktøjet ECERS-3.

Nøgleord

Undersøgelsesmetoder, evidens, evalueringskultur

Materialets karakter

Slides til undervisning og aktivitet til studerende med beskrivelse af opgave og øvelse.

Emne

Evalueringskultur og anvendelse af undersøgelsesmetoder

Varighed

Undervisning 60 minutter og gruppearbejde med fremlæggelse (et par dage)

Materialet er produceret af

Jensen, M.H., Holm, F og Næsby, T. Professionshøjskolen UCN

Sammenhæng med læreplanstemaer

Evaluering og undersøgelse kan fokuseres mod alle læreplanens temaer

Link til materialet

Powerpoints Nationalt modul Undersøgelse af metoder

 

 


Tilbage til Dokumentation og...