Case om hvordan de professionelles læringsbestræbelser kan vise sig konfliktuelle set fra et børneperspektiv.

Eksemplet her lægger op til at de professionelle sammen udforsker hvordan indretning, organisering, rytmer og rutiner knytter an til børnenes sociale fællesskaber henover dagen.

Nøgleord

Børneperspektiv, rutiner, organisering.

Materialets karakter

Case til brug i undervisning, på personalemøder m.m.

Emne

Børn i udsatte positioner.

Materialet er produceret af

Eksemplet er udarbejdet som led i et udviklingsprojekt om inklusion.

Sammenhæng med læreplanstemaer

  1. Alsidig personlig udvikling, 2. Social udvikling, 3. Kommunikation og sprog, 4. Krop, sanser og bevægelse, 6. Kultur, æstetik og fællesskab.

Case

Vi sover til middag i vuggestuen

”I vuggestuen havde vi besluttet at der var god læring i at børnene hentede deres madras og selv lagde den til rette på stuen, før de skulle sove.

Alle madrasserne lå i en bunke for enden af en lang gang, og børnene udviklede hurtigt madrads-hentningen til en leg om at komme først.

Mattias var den der var hurtigst, især fordi han fik tacklet de andre børn på vej mod madrasserne. Det resulterede i at de andre børn græd og blev utrygge ved Mattias, så vi fandt hurtigt ud af at vores ”læreproces” satte ham og de andre i en udsat position.

Hvordan kunne situationen nu ændres, så Mattias ‘position skiftede fra at være uønsket at sove ved siden af, til at blive en ønsket del af fællesskabet?

Vi fandt frem til, at Mattias skulle have en vigtig funktion i fællesskabet, og den blev at indsamle sutter fra krogene i badeværelset og uddele dem, når de andre børn havde hentet deres madras. Når Mattias delte sutter ud, fik han i stedet for tårer og modvilje nu invitationer til mere samvær.”

 


Tilbage til Børn i udsatte...