Litteratur og forskning

Kortlægning af viden

Dette dokument er resultatet af hovedparten af en litteratursøgning foretaget indenfor temaet ”Børn i udsatte positioner”. Søgningen er et led i at lave en kortlægning af udviklings- og forskningsviden inden for dagtilbudspædagogik på ovenstående tema.

Der har ikke været fastlagt nogen afgrænsninger nationalt til søgningerne. Derfor har UCL selv lavet følgende afgrænsninger:

  • Udgivelsesår afgrænset til: 2007 – 2017
  • Sprog afgrænset til: dansk, norsk, svensk og engelsk

Nøgleord

Dagtilbud, Socialt udsatte børn, Indsatser.

Materialets karakter

Dokumentet indeholder resultaterne af søgninger (fra danske og nordiske databaser), med de forskellige afgrænsninger, som nævnt ovenfor.

Litteraturen er ikke kvalitets- eller relevansvurderet af en uddannelsesfaglig medarbejder. Derfor skal dette dokument ikke ses som summen af al relevant og kvalificeret udviklings- og forskningslitteratur. Enkelte resultater er dog frasorteret og ikke medtaget i dette dokument. Det drejer sig om:

  • Avisartikler
  • Artikler fra fagblade og ikke faglige/forskningsbaserede tidsskrifter

Emne

Børn i udsatte positioner

Materialet er produceret af

UCL biblioteket december 2017

Link til materialet

https://bit.ly/2POtLCB


Tilbage til Børn i udsatte...